Dnes je pátek, 29. května 2020 | 14:38 Službu má směna C
Sbor dobrovolných hasičů Třebechovice pod Orebem

Sbor dobrovolných hasičů

Třebechovice pod Orebem

Historie sboru


První zprávy o dobrovolných hasičích v Třebechovicích p/O jsou z let 1862, kdy se pár nadšenců pokusilo založit dobrovolné hasiče z důvodu potřeby a častých požárů dřevěných obydlí v samotných Třebechovicích p.O. Tento sbor byl založen bez řádných stanov a po několika měsících se opětovně rozpadl.


Řádný sbor dobrovolných hasičů v Třebechovicích p/O byl založen 2.prosince 1876 lékařem Aloisem Doubravou, radním Josefem Prokešem, kovářem Františkem Štorkem a řezníkem Janem Svobodou ml. 7. ledna byl zvolen pracovní výbor v čele s předsedou purkmistrem Karlem Škaredou, velitelem Václavem Špringarem, zástupcem velitele Janem Svobodou a jednatelem lékařem Aloisem Doubravou. Dalšími členy sboru se stali Josef Michálek, Josef Urban, Josef Matuška, Josef Kreitner, Antonín Holeček, František Svoboda a Arnošt Novák. Od tohoto založení a zakoupení koňské stříkačky, kterou zakoupili radní města Třebechovic se jednotka aktivně zúčastňovala dění ve městě a prováděla zásahy jak v Třebechovicích p.O., tak i v širokém okolí – Nepasicích, Blešně, Bělči n.O., Jeníkovicích, Libranticích, ve Výravě, v Městci, na Vysokém Újezdě a v dalších obcích. Během následujícího období se složení sboru rychle obměňuje. Během několika let někteří členové ukončují členství a odcházejí. Jiní zase do sboru dále vstupují a nahrazují místa po těch, kteří odešli. Jedná se o vážené občany z řad radních a živnostníků jako jsou Josef Súk, Augustin Mrha, Václav Satrapa, Jan Hladík, František Růžička, Karel Světlík, Václav Uhlíř, Jan Kolenec, Josef Černý, Jan Podstata, Karel Střecha, Josef Střecha, Antonín Dvořák, Václav Hrubeš, Václav Větvička, Václav Eliáš, Josef Hloušek, Václav Veselý, Vincenc Řehák, Josef Brandejs a další občané města. Dle potřeb jednotky a častých výjezdů k ohňům bylo rozhodnuto třebechovickými radními v roce 1904 provést nákup druhé koňské stříkačky, která pomohla vybavit zdejší sbor. V následujícím období byl pořízen ještě nákup třetí koňské stříkačky z důvodu častých zásahů jednotky, kdy v některých případech vyjíždělo na zásah až 40 třebechovických dobrovolných hasičů a někdy i několikrát denně.


Jak se měnila doba, tak se měnila i technika ve sboru. Koňské stříkačky vyměnila motorová automobilová technika jako byla Eréna nebo Tatra 805.


Vzhledem k dochovanému datu o vzniku Sboru dobrovolných hasičů ve městě Třebechovice pod Orebem byly uspořádány velkolepé oslavy u příležitosti 130.výročí od svého založení dne 27.5. 2006.

 
Copyright © 2007-2020 SDH Třebechovice pod Orebem | Ladislav Kudiveis